Аз и Ти ЗаЕдно

За инициативата:

Аз и Ти ЗаЕдно – „За талантливите деца на Бургас“ е инициатива на Триа Сити Център в партньорство с Община Бургас – част от социално отговорната политика на търговския център.

Целта на инициативата е да подкрепи талантливи и изявени деца на територията на Област Бургас в сферата на изкуството, науката и спорта. В периода на кампанията ще бъдат подпомогнати 9 деца, по 3 от всяка област, чрез стипендии от по 900 лв.

Всеки период на набиране на кандидатури  в определена сфера ще продължи 3 месеца като се започне от изкуство, следвано от науката и спорта.

Децата, които могат да кандидатстват за финансова подкрепа от кампанията трябва да отговарят на следните критерии:

 1.      Да учат и живеят на територията на Бургаска област;
 2.      Да са ученици от 1 до 12 клас;
 3.     Да имат отличия от международни форуми, конкурси и олимпиади.

Кандидатите могат да изпращат своите кандидатури на създаден специално за целта електронен адрес – azitizaedno@tria.bg

Победителите ще бъдат теглени на лотариен принцип в края на всеки триместър в съответната сфера.

Изплащането на стипендиите ще се осъществява в срок от 9 месеца, считано от датата на изтегляне на кандидата. Парите ще се превеждат по банков път в посочена банкова сметка от родител/настойник на кандидата в случай на непълнолетие или на лична банкова сметка при навършилите 18 години.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
 2. Документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда;
 3. Служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик;
 4. Служебна бележка, издадена от спортния клуб, удостоверяваща, че ученикът не е със спрени състезателни права.
 5. Резултатът от класирането в областта на спорта се удостоверява с протокол от състезание, предоставен от съответната  спортна федерация.

Учениците губят правото си на стипендия, когато:

 1. Преустановят обучението си;
 2. Прекъснат или повторят учебната година с изключение на повтарящите поради болест;
 3. Имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет
 4. В случай на установяване на спрени състезателни права на спортиста.

Самата кампания ще продължи 9 месеца и ще бъде белязана от 3 големи евента – благотворителен концерт, спортен турнир и научно състезание. Събраната сума по време на събитията ще бъде дарена за каузата, а остатъка от сумата ще бъде обезпечен от Триа Сити Център.

TOP