Магазин Italian Store

Wednesday, 26 June 2013 by

     Всички стоки на марката Marlboro Classics са намалени с от 20% за новата пролетна колекция с до 40 % за предходните колекции. Картодържателите ползват още 10 % допълнителна отстъпка върху  намалените стоки.

TOP